Văn Mẫu Đệ nhị

admin | | 4076

Mẫu Thượng Ngàn Tác giả: Phạm Văn Kiêm Anh linh hiển hách Chúa Sơn Trang Cai quản Ba mươi sáu cửa ngàn Lúc ngự lầu son cùng phủ tía Khi chơi núi ngọc với non vàng Gươm thiêng một lưỡi ra oai phép Loài giặc Liễu Thăng phút phá tan Thái Tổ Lê triều ban … Đọc tiếp “Văn Mẫu Đệ nhị”

Banner Trong