Văn Mẫu Sòng Sơn

admin | | 4534

MẤU SÒNG VĂN  Bản văn này nói về mẫu Đệ nhị được dùng để hát thờ trong những dịp tiệc đàn Trong Nam Hải dị nhân liệt truyện Bậc thần tiên dấu vết càng yêu Xem trong lịch sử Chúa Tiên Bất sinh bất diệt chép biên rành rành Trong Nam thành Nghĩa Hưng Thiên … Đọc tiếp “Văn Mẫu Sòng Sơn”

Banner Trong