Văn quan đệ nhất

admin | | 9655

Bản văn : Đệ Nhất Tôn Quan Văn Hương một triện chín lần soi thấu Giãi lòng trần khải tấu linh thông Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng Anh linh lục trí thần thông Quyền cai tam giới uy phong phép màu Thượng thiên xe giá lên chầu … Đọc tiếp “Văn quan đệ nhất”

Banner Trong