Văn Quan Đệ Nhị

admin | | 13753

VĂN QUAN LỚN ĐỆ NHỊ Nhác trông lên biển đề choi chói Dưới sân rồng nhang khói long lanh Muôn hoa đua nhị trên cành Sơn trang quan giám yến quỳnh bẻ bai Quản tam giới quyền cai giám sát Nương càn khôn lăng quát trong tay Khâm thừa đế lệnh xưa nay Quyền quan … Đọc tiếp “Văn Quan Đệ Nhị”

Banner Trong