Văn quan Điều Thất

admin | | 7689

Văn Quan Điều Thất Trấn Nam thiên hải hà chung tú Nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh Con vua Thuỷ Quốc Động Đình Đào tiên Điều Thất anh linh khác thường Bóng ông lớn anh linh tế độ Tài lược thao văn vũ ai qua Đêm ngày chầu chực vua cha Sắc phong làm chúa … Đọc tiếp “Văn quan Điều Thất”

Banner Trong