Văn Chầu Đệ Nhất

VĂN CHẦU ĐỆ NHẤT

Gió kim phong ánh vàng xế xế

Văn con mời chầu quế hiện lên

Ngôi cao lồ lộ trung thiên

Sớm khuya vui vẻ đền Sòng
Ngày chơi phủ tía lầu hồng vào ra
Khăng khăng giữ sổ tam toà
Đêm ngày chầu chúa quế Hoa cầm quyền
Lầu lầu tam giới hoàng thiên
quyền coi cửa phủ, cửa đền thiếu đâu
Trong ngoài thay thảy trước sau
Sửa sang mẫu phó quỳên chầu bà coi
Quân thần phải đạo làm tôi

Nàng hầu nàng hạ cô đôi hầu bà
Đang xanh đang tốt đáng yêu
Tài hoa lại khéo ai chiều lòng xuân
Đền thờ tả phượng hữu lân
Hoa Lan hoa cúc thanh tân chơi bời
Thiên Đình chén rót đầy vơi
Khúc ca điểm đót cợt người người hay
Đàn cầm khéo gẩy năm dây
Cung huỳnh gió lọt chuốt mây mây vàng
Thung dung ghẹo khách qua đàng
Nhỡn tinh lóng lánh mày ngang đằm đằm
Miệng cười hoa nở đáng trăm
Răng đen rưng rức hoãn chằm vàng đeo
Đã lên ngôi báu trong triều
Đã nên ngọc tốt vàng yêu dương toà
đã tươi lại tốt như hoa
đã tài lại khéo ai hòa đảm đang
Càng nhìn lắm vẻ thiên nhiên
Nết na hòa thuận muôn vàn thảo ngay
Việc nào mà chẳng tới tay
Lên đền xuống phủ chả ngày nào sai
Có phen biến gái hiện trai
khi cần cần kíp khi sai của lền
khi tha cất nhẹ như tiên
đến khi bà ám như thuyền bỏ neo
bệnh làm trăm chứng hiểm nghèo
Chầu quế trong triều giá ngự Đồi Ngang
Có phen giả ví giả nàng
Sai ví ví ám sai nàng nàng lên
phán ra làm thánh thượng thiên
xưng danh làm thánh thoải tiên thoải tề
Phàm trần thấy nói tin nghe
khấn thôi tạ lễ miếu nghè kêu văn
Trần phàm kẻ vái người van
mới hay nhẫn nhục trần gian được nhờ
Xem ra thì số phải nhờ
Khi xưa khấn thánh bây giờ thờ ơ
thanh đồng đàm luyện sớm khuya

Kẻ khấn người vái nam mô khấu đầu

Làm cho bệnh nặng khỏi đau
Kim ngân vàng mã để hầu dâng lên
bệnh làm như thể giếng khơi

Mênh mông lai láng biết trời phương nao

Dò sông ước chẳng đủ sào

Dò biển biển rộng trời cao mấy tầng

Đố ai dò hết sự lòng

Ví mà trời thấp sông cùng lên chơi

Biêt đâu thanh vắng nghỉ ngơi

Biết đâu là chốn thảnh thơi ra vào

Quế huệ giá ngự võng đào

Khi ra nghè miếu khi vào chầu vua

Chầu rồi thẳng tới kinh đô

Đồi ngang phố cát bốn mùa vui thay

Tháng ba trảy hội phủ giầy

Qua phố nam định sang ngay phủ giầy

Sòng sơn chầu đã dạo qua

Giao cau lông dím quạt tay đồi mồi

Ai lịch sự giá ngự đồng chơi

Ví dù thiên hạ thiếu gì nơi chấm đồng

Biết ra thì chuộc mang về

Rầy thang mai thuốc lấy đâu được tiền

Thuốc bà tam vị thần tiên

Tàn nhang nước thoải độ cho lại lành

Giả lễ bà lục tía hài xanh

Đem về tiến thánh lấy danh cho đồng

Thỉnh bà trắc giáng đền trung
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *