Văn Chầu Lục

VĂN CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG

Sắc phong Chúa Lục Cung Nưong
Vốn dòng lệnh tộc quê hương thượng ngàn
Huyện Hữu Lũng cao sơn vị thủy
Bắc Lệ ngàn tú khí chung linh
Nguyên xưa chầu chực đế đình
Vào tâu bệ ngọc ra trình Mẫu vương
Đêm ấy xuống trần gian báo mộng
Hoàng thị nương tâm động bào thai
Tháng năm giờ tý mồng mười
Sinh ra Chầu Lục tốt tươi lạ thường
Sinh ra Chầu Lục Cung Nương
Hình dong nhan sắc phi phương ai tày
Chốn phòng loan đêm ngày dưỡng dục
Ví so bằng vàng ngọc báu gia
Mỗi năm là một nõn nà
Nửa vầng trăng khuyết trăm hoa cài đầu
Má phấn dồi phau phau tựa tuyết
Diện lầu lầu vẻ nguyệt in hoa
Nhỡn tinh long lánh ngân hà
Da dường tựa tuyết tóc dà sở vân
Vẻ thanh tân dịu dàng cách điệu
Đóa phù dung uốn éo nhởn nhơ
Vẻ nào mà chẳng quá ưa
Hoa xuân mới nhú nguyệt thu đương tròn
Giá so bằng kim côn ngọc lệ
Màu sắc nào ai vẽ cho y
Phong tư ngôn hạnh dung nghi
Giá so Tống Tử ví bì Tề Khương
Da ngà vẻ ngọc phi phương
Đào huê lóng lánh tinh hương làu làu
Chảy qua cầu nước trong leo lẻo
Trách ông trăng già sao khéo vẩn vơ
Vô tình ép uổng lòng tơ
Hay đâu con tạo vẩn vơ thế này
Hẹn đúng ngày đôi mươi tháng chín
Cửa thung huyên xa lánh hồn thương
Chầu Lục ngài sầu thảm nhớ thuơng
Sót xa tấc dạ ruột thường quặn đau
Trải bấy lâu thiên đình sai xuống
Nay đến ngày ,mãn hạn quy tiên
Nỗi lòng thương nhớ thung huyên
Một lời tấu đối chỉ truyền phán ra
Giữ chữ hiếu ấy là tiết hạnh
Cho vui vầy thú cảnh lâm sơn
Trần gian ghi nhớ công ơn
Lập đền phụng sự khói hương ngạt ngào
Đền thờ trên đỉnh non cao
Trăm hoa đua sắc ngạt ngào toả hương
Sớm chiều khói toả mây tuôn
Chim kêu vượn hót hổ vờn sơn khê
Chim công lạc lối đi về
Dưới sông róc rách thuyền bè êm ru
Tục truyền lưu để ngàn thu
Nhân dân thôn ấp còn thù giặc Nguyên
Xuân sang mở hội đua thuyền
Nam thanh nữ tú cùng lên đua tài
Bất thường một sớm hôm mai
Cuồng phong gió giật mây trời tối đen
Ầm ầm giông tố nổi lên
Lục Cung tiên Chúa tựa tiên giáng trần
Đi lên đỉnh núi hoá thân
Lấy đôi hải sảo trước sân làm bằng
Tức thì lên tới Đồng Đăng
Bốn phương dạo gót gió trăng đi về
Có phen ngự lầu khuê võng thắm
Chốn quảng hàn cung cấm vào ra
Nhọc nhằn thay họ Quách lương gia
Nhân từ có một hiền hoà không hai
Vừa gặp buổi trang đài hội yến
Chầu Lục vào dâng tiến kim bôi
Trống rung chưa kịp dứt hồi
Bỗng đâu Chầu Lục sảy rơi chén vàng
Trên chín bệ Vua cha phật ý
Nổi lôi đình truyền chỉ chiếu ban
Kíp đầy Chầu xuống trần gian
Mười lăm năm ấy khải hoàn hồi cung
Nhà họ Quách vốn dòng quốc chỉ
Kết duyên lành Lã Thị Hồng Mai
Vào năm kỷ mão tháng hai
Ngày Mão giờ Mão Trang đài nở hoa
Vẻ cốt cách da ngà tựa tuyết
Bóng trăng tròn mặt nguyệt như in
Mày ngài mắt phượng tóc tiên
Môi son má phấn lại thêm nõn nà
Nhắc đến Chầu thêm mà thương nhớ
Lại căm thù giặc giữ Nguyên Mông

Phongthuytuvibanner
Banner Trong
Từ khóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.