Văn Chúa bà Bói Then

Thỉnh mời tiên chúa bói then

Nguyên xưa giá ngự một tòa sơn trang

Cảnh lâm tùng rừng xanh ngan ngát

Cửa thượng ngàn tụ khí trung linh

Có phen biến tướng hiện hình

Chúa bà giáng thế lập nghề hát then

Chúa mặc áo đen chàm vạt ngắn

Kiềng bạc đem khảm nạm ngọc lam

Lạng Sơn chúa ngự thạch bàn

Tam cầm đàn Tính hát vang núi rừng

Trên rừng cấm ngày ngày tu luyện

Có phép tiên tà quỷ sợ uy

Linh xà hổ phục tâu quỳ

Muôn loài muông thú đều thì phục công

Miền sơn động chúa ngồi đàn hát

Đàn âm dương gọi hồn thế nhân

Một đời làm phúc cứu dân

Bao nhiêu nghiệt chướng xoay vần hóa không

Thổ mán mường đồng thì phục đức

Người tày nùng chúa thì độ cho

Chúa truyền đệ tử chớ lo

Hành nghề tạo phúc muôn đời nhớ ơn

Thường dạo cạnh sơn cùng bích thủy

Chúa băng rừng thăm thú động tiên

Sướng ca một cảnh thiên nhiên

Hai nàng thị nữ khăn miên theo hầu

Vấn khăn chàm tay đeo vòng bạc

Rẽ đường ngôi mườn mượt tóc mây

Hây hây vành nguyệt vơi đầy

Đáng thanh đáng lịch vẻ đầy khuôn trăng

Dáng tiên chúa cô hằng yểu điệu

Bước khoan thai nhẹ gót lên non

Dù cho nước chảy đá mòn

Thương đồng chẳng quản dù còn bao xa

Chúa về đồng muôn nhà kính phục

Nét hây hây mắt tựa sao xa

Chúa tiên linh ứng hay là

Gảy đàn non nước khúc ca chiêu hồn

Cân đàn then âm dương thấu tỏ

Lai giáng về ngọn cỏ chân mây

Hôm nay tụ họp về đây

Về nghe câu hát làm tôi chúa bà

Làm tôi chúa đồng gia hưng thịnh

Để cho đời nức tiếng thơm danh

Rồi mai chọn lấy ngày lành

Đàn tràng thiết lập cung nghinh chúa bà

 

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.