Văn Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Nước Việt Nam có ngàn Đông Lộ
Cõi Bắc Kì có núi Tây Thiên.
Dõi truyền thiên hạ ức niên
Ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời.
Dân Sơn Đình là nơi sở tại
Thấy một người khí khái khôn ngoan.
Mẫu phó cho phụng sự khói nhang
Nguyện cầu quốc thái dân an thuận hòa.
Cảnh Thánh Bà long chầu hổ phục
Suối Giải Oan giải khúc minh trân.
Trường sinh có nước tảy màu
Tảy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ.
Dù bốn mùa chim kêu phượng hót
Sáng một màu xanh ngắt cỏ hoa.
Vui về nước chảy non ba
Bồng lai nước nhược chưa qua nhược nào.
Thú thanh tao Thạch Bàn lồ lộ
Ngăn thiên nhang thoảng gió muôn năm.
Thuyền đường chỉ Phật giáng lâm
Khắp miền thiên hạ thánh tâm.
Linh uy khó nhọc tìm nơi biến hóa
Lại khen người tạc đá mà nên.
Bầu trời cảnh Phật non Tiên
Thấy ngàn Tam Đảo Tây Thiên dị kì.
Hồ Bát Nhã thời thời bất cổ
Có nước Vàng, thác Bạc như in.
Có cầu, có nước sông truyền
Cửa đền phong nguyệt vô biên lầu lầu.
Cảnh đua nhau bồng lai úc trúc
Lí thanh tao mọi thứ nở hoa.
Cảnh lên thay điểm bà sa
Mừng cây cổ thụ năm ba cội tùng.
Đã minh nguyệt phong quang là thế
Tại văn hoa đuốc tuệ quang huy.
Thế gian liễu thế nan chi
Do lai quảng đại từ bi vô cùng.
Thụ sắc phong phò vua giúp nước
Lại hộ trì an quốc ban gia.
Tây Thiên bà Cả thượng tòa
Bà Hai trị bệnh, bà Ba trừ tà.
Tiệc trung thu nghinh về đền Cả
Giáp hai dân hương hỏa đền Trung.
Tam Dương hiệp hiệp chức tiên phong
Để lại ngũ phúc hương thông nước nhà.
Chính tiệc Bà thường tân đoan ngũ (5 tháng 5)
Cứ ngày rằm lệ sớ muôn năm.
Hương hoa lễ vật mọi nơi
Mẫu anh linh, vọng bái Thánh Bà.
ức niên hương hỏa lưu phương họa đồ.
Chốn Nam Bang ngàn dân kính chúc
Đức Thánh Bà hóa phép thần thông.
Cầu tài cầu lộc hữu dư
Cầu con cho đươc thượng vi tinh thần.
Nào là người văn nhân tài tử
Cũng là người nữ tú nam thanh.
Muốn vui lên đất Sơn Đình
Muốn cầu lên cửa anh linh nhà Bà.
Quốc thái hoa nhân dân yên lạc
Cửa anh linh danh tạ lập thiên
Cầu cho phú quý thiên niên
Thế nhi huynh đệ khang trường thiên thu.
Tống tai ách nghinh lai bách phúc
Đảo tất thông nguyện phúc tam đa.
Lòng tin vọng bái Thánh Bà
Minh cường quốc phú dân hòa bình yên.
Chữ rằng thánh giáng nghe văn
Tấn Mẫu lưu lạc thiên thanh thọ trường.

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.