Văn Cô Đôi Thượng Ngàn

VĂN CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN

Bồng Lai là cảnh thiên thai
Tấu Cô Đôi Thượng đại tài hái hoa
Xuân sang Cô hái đào hoa
Dâng Chầu Đệ Nhất Chầu Bà ban khen
Hạ về Cô hái hoa sen
Dâng Chầu Đệ Nhị Đông Cuông Thượng Ngàn
Thu sang hái hoa ngọc lan
Dâng Chầu Ba Thoải Đền Hàn thủy cung
Đông sang hái đóa phù dung
Dâng Chầu Đệ Tứ tùy tòng khâm sai
Lên non Cô hái hoa nhài
Dâng Chầu Năm Thượng quản cai ngũ hành
Mẫu đơn cô hái trên cành
Cô dâng Chầu Lục quyền hành sơn trang
Thủy tiên cánh trắng nhụy vàng
Cô dâng Chầu Bảy Thượng Ngàn anh linh
Núi rừng nước biếc non xanh
Cô dâng Chầu Bát một nhành phong lan
Sòng Sơn đã nức tiếng vang
Cô dâng Chầu Cửu cúc vàng đẹp tươi
Hải đường hương sắc tốt vời
Tiên Cô dâng tiến Chầu Mười Mỏ Ba
Phong lan tươi thắm mặn mà
Cô dâng Chầu Bé trước tòa sơn trang
Trăm hoa đua nở trên ngàn
Hoa mai hoa mận đầy ngàn hoa mơ
Trăm hoa đua nở bốn mùa
Mùa xuân mùa hạ mùa thu rợp ngàn
Dã quỳ nở lúc đông sang
Hoa lan hoa huệ lại càng phô tươi
Nụ hoa e thẹn tươi cười
Cô về hoa nở khắp trời ngát hương
Cô về ngự đất Đông Cuông
Muôn hoa nhung nhớ chúng con chạnh lòng
Cô về giáng phúc cho đồng
Đuốc thiêng soi sáng tấc lòng bốn phương
Hôm nay dâng tiến đèn hương
Thỉnh Cô Đôi Thượng Đông Cuông giáng trần
Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
Tiên Cô lưu lộc thiên xuân thọ trường.

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.