Văn khấn tại đình làng

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần

– Con tâu lạy Đức kim niên đương Cai hành khiển chí đức tôn thần

– Con tâu lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương

Tín chú con:……

Cư ngụ tại:……….

Hôn nay là ngày…..tháng…năm…

Đức Đại Vương tuân mệnh Thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản,

Cúi xin Đức Thánh chứng giám tiếp độ cho tín chủ con được an ninh khang thái, mệnh vị khang cường, tứ thời bát tiết được bình an, lộc tài vượng tiến.

Phục duy cẩn cáo

Nam mô A Di Đà Phật – 3 lần

 

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.