Lịch tiệc tháng 1

* CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG GIÊNG
+ Ngày 06/1: Tiệc cô đôi Thượng ngàn
+ Ngày 09/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
+ Ngày 09/1: Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa 
+ Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Bát Nùng Chi Cao
+ Ngày 10/1: Tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên
+ Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa 
+ Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên
+ Ngày 15/1: Tiệc Đản Nhật Giáng Sinh Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh 
+ Ngày 17/1: Tiệc cô Tân An
+ Ngày 20/1: Ngày nhà Trần ra quân và (ngày 25/1, Hội đồng đại lễ nhà Trần)
+ Ngày 19 đến 21/1: Lễ Tiệc Tứ Vị Vua Bà Cờn Môn Làng Phương Cần, Quỳnh Phương,  Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.