Văn Cô Bơ Thác Hàn

admin | | 8117

VĂN CÔ BƠ THÁC HÀN Ai về tới tỉnh Thanh Hoa Hỏi đền Cô Thoải ngã ba Thác Hàn Long lâu chính ngự tòa vàng Non xanh nước biếc cảnh càng tối linh Thanh sơn bích thủy hữu tình Điện tòa lồng lộng long đình thủy cung Đền cô thuộc phủ Hà Trung Triệu Tường … Đọc tiếp “Văn Cô Bơ Thác Hàn”

Văn Cô Đôi Thượng Ngàn

admin | | 11414

VĂN CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN Bồng Lai là cảnh thiên thai Tấu Cô Đôi Thượng đại tài hái hoa Xuân sang Cô hái đào hoa Dâng Chầu Đệ Nhất Chầu Bà ban khen Hạ về Cô hái hoa sen Dâng Chầu Đệ Nhị Đông Cuông Thượng Ngàn Thu sang hái hoa ngọc lan Dâng Chầu … Đọc tiếp “Văn Cô Đôi Thượng Ngàn”

Văn cô Cả Thượng Thiên

admin | | 4450

VĂN CÔ CẢ THƯỢNG THIÊN Dưới Động Đình hoa rơi lai láng Cửa rèm châu thấp thoáng bóng trăng Đời Lê Thái Tổ trung hưng Anh linh ra sức Liễu Thăng hàng đầu Lệnh khoa màu theo quan sứ giả Chọn ngày lành giáng hạ thần tôn Ra vào ngọc điện kim môn Danh thơm … Đọc tiếp “Văn cô Cả Thượng Thiên”

Banner Trong