Văn Chầu Bát

Dâng văn tiên chúa Bát Nàn
Đền thờ Đại Tướng Bát Nàn-Tiên La

Chầu bà thờ tại Tiên La
Hưng Hà là huyện,Đoan Hùng là thôn
Thờ bà Đại Tướng Đông Nhung
Nữ trung oanh liệt ,tiếng vang khắp vùng

Vào những năm nửa đầu thế kỷ
Năm bốn ba lúc trước Công Nguyên
Có người con gái thảo hiền
Quê người Bạch Hạc ở vùng Phượng Lâu

Tuổi thanh xuân như hoa đang nở
Đoá phù dung tên gọi Thục Nương
Mặt hoa vẻ tốt phi phương
Tiền duyên đã định hậu duyên nhỡ nhàng

Ghét quân Tô Định bạo tàn
Ghét phường dê chó ngang tàng hại dân
Muốn cùng chầu kết duyên nhân
Lòng son đã quyết lìa thân cũng đành

Thân nữ nhi thù nhà nợ nước
Cùng Trưng Vưong cất bước ra đi
kiếm cung tập luyện ngại gì
Đã cam tấc dạ liều thì một phen

Đôi song kiếm diệt quân xâm lược
Đánh kẻ thù hại nước hại dân
Đứng lên tập hợp nghĩa quân
Giúp dân cứu nước dẹp quân bạo tàn

Tiệc tháng ba vào ngày mười tám
Công dức bà dân chúng chẳng quên
Tiên la xây điện lập đền
Nhớ ơn Chầu bát thờ trên Thái Bình

Chầu vào chùa tụng kinh niệm phật
Độ muôn dân chăm họ bình an
Thanh bình nhớ lúc gian nan
Dâng văn Tiên Chúa Bát nàn tướng quân
………………………………………….. ……………….

Tiên La sự tích nữ trung can
Nổi tiếng anh linh đức Bát Nàn
Dựng nước ba sinh triều Trưng nữ
Giúp dân thoát khỏi ách lầm than

Gương anh dũng sánh cùng trời đất
Chữ nữ trung tỏ măt non sông
Ngàn xưa nợ nươc thù nhà
Báo ơn tri ngộ đền công sinh thành
Đất Phượng Lâu thiên tinh giáng thế
Tên Thục Nương họ Vũ Thị trâm oanh
Qua cơn loạn lac đao binh
Giặc Tô sát hại dân tình khổ thay
Ách nô lệ xéo dày nhân nghĩa
Hại người hiền giết kẻ trung lương
Túi cơm da áo một thường
Trung đường nghịch tặc tính đường lợi danh
Cơn sóng gió bất bình nổi dậy
Tin cha già lửa nước dầu sôi
Phạm Hương chàng đã qua đời
Vì ta nhan sắc nên chàng thảm hoa
Trước từ đường tâm hương khấn nguyện
Nguyện thù nhà quyết trả cho xong
Gươm thiêng tráng sĩ anh hùng
Hồn thiêng chứng giám cho lòng thiếp đây
……………………………………

Bát Nàn đại tướng Đông Nhung
Quê chầu Bạch Hạc trên vùng Phượng Lâu
Vào những năm nửa đàu thế kỷ
Năm bốn ba khi trước công nguyên
Có nguời con gái thỏ hiền
Phượng Lâu-Bạch Hạc tự nhiên kéo về
Nặng lòng son thù nhà nợ nước
Cung Trưng Vương cất bước đứng lên
Phất cờ vung kiếm mở dường
Ra tay quét sạch những phường gian tham
Có khi gió núi mưa ngàn
Ầm ầm binh mã kéo về Tân La
Vào chùa lễ Phật Di Đà
……………
Đùng đùng tiếng trống Mê Linh
Phất cờ khởi nghĩa ghi danh hàng đầu
Binh thư đọc suốt đêm thâu
Ngày ngày luyện tập dãi dầu ba quân
Gươm thiêng sáng tỏ trung thần
Cờ hồng ra trận lẫy lừng một phen
Quân Tô Định lạc phách kinh hồn
Giặc nhà Đông Hán không còn một tên
Đất nước nhà độc lập vẹn toàn
Trưng Vương xưng chiếu gia ban Chầu bà Bát Nàn là tên
Trẻ già trai gái không quên

Ba năm độc lập giang sơn thái hoà
Thuận thời thiên hạ xướng ca
Binh nhung lại nổi can qua tức thì
Đức Bát Nàn là người vệ sĩ
Đến sông Hồng quyết tử quyết sinh
Tháng ba mười bảy Nhâm Dần
Hồn thiêng đã thác về đền Tiên La

Phongthuytuvibanner
Banner Trong
Từ khóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *