Văn Chầu Mười

VĂN CHẦU MƯỜI ĐỒNG MỎ

Xuân về đồi núi bao la
Cây xanh ra lá,đâm trồi nở hoa
Ngự trên tòa sơn trang chính vị
Nức tiếng đồn chầu mười anh linh
Thời Lê thái tổ trung hưng
Giúp vua dẹp giặc,an sinh phù đời
Công lao to lớn biển trời
Hôm nay đệ tử mấy lời ca dâng
Khuya sớm thành tâm phụng thờ
Nhang đăng khói tỏa phất phơ ngạt ngào
Có phen chầu ngự vườn đào cảnh tiên
Đồng Đăng biên giới trấn miền Tuyên Quang
Mênh mang một cõi,giang hà sơn khê
Nhớ ngày mở hội tìm về,Mỏ Ba đảo cầu
Quyền chầu cai tám cõi ngàn châu
Sơn lâm thổ mán quy đầu làm tôi
Tóc rẽ ngôi,da ngà tựa tuyết
Vẻ thanh thanh tân yểu điệu dịu dàng
Chầu bài sai các cô tiên nàng
Quần là áo luột sửa sang theo hầu
Bồng lai trốn ấy,một bầu tiêu giao
Núi biếc trập trùng non cao
Dạo chơi Bắc Lệ,lúc vào ngàn xanh
Lúc ngự vui phố vị một thú
Trở ra về Trấn Vũ Nam Thành
Có khi chầu ngự sông Tranh Nhị Hà
Tiên La chầu mới vô qua
Đông Cuông cổ tích Bảo Hà
Bắc Nga linh tự vào ra sớm chiều
Chầu mười Động Mỏ mỹ kiều thiên hương
Nét tiêu tương phù dung cách điệu
Đôi mày ngài,dương liễu nằm ngang
Hình dung cốt cách đoan trang
Thỉnh chầu trắc giáng đền trung
Độ cho đệ tử bình an đời đời
Xe loan thánh giá hồi cung.

 

Phongthuytuvibanner
Banner Trong
Từ khóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *