Văn Chầu Năm

VĂN CHẦU NĂM THƯỢNG SUỐI LÂN

Non xứ Lạng sơn lâm hùng vĩ

Đền Suối Lân cảnh trí phong quang

Nhang thơm tấu đến tòa vàng

Chầu Năm Sông Hóa đáo đàn chứng đây

Nhang thành kính tỏ bày một nén

Khói ngạt ngào thấu đến cửu thiên

Chính tòa Sông Hóa Chúa Tiên

Thánh Chầu đệ ngũ giáng đền chứng tâm

 

Đất Sơn Lâm quyền Chầu cai quản

Khắp thượng ngàn Xứ Lạng Tam Thanh

Suối Lân, Sông Hóa quyền hành

Thổ nùng thổ mán phục tình phải theo

Non đá mèo suối khe vực thẳm

Núi đá vôi rừng cấm vào ra

Nhờ ơn Đệ Ngũ Thánh Bà

Ơn bà bảo hộ gần xa an lòng

Khắp làng bản người nùng người thổ
Độ bốn mùa mưa gió hanh thông

Dạy dân phát rẫy vun trồng

Nếp nương khoai sắn thơm lừng gần xa

Dạy dân bản hái hoa làm thuốc

Gỗ cây rừng, thảo dược kỳ tâm

 

Ngược xuôi mộ đức mến ân

Chầu Năm sông Hóa Suối Lân thượng ngàn

Ngọc như ý soi đàng dẫn lối

Thuyền từ bi đưa khỏi sông mê

Suối Lân cảnh vật bốn bề

Thuyền từ Sông Hóa chèo về Lạng Sơn

Qua Kiệt Cùng rập rờn sóng nước

Lên Đồng Đăng biên giới Bắc Nam

Có phen chính ngự sơn trang
Bài sai thập nhị tiên nàng tới nơi

Chuông ba tiếng một hồi trống giục

Bộ sơn thần chầu phục đôi bên

Bách hoa chư vị nàng tiên

Hoa lan hoa huệ hoa sen hoa hồng

Hoa sim tím ngập ngừng e lệ

 

Hoa mận đào hoa quế hoa ban

Trăm hoa trăm sắc vẻ vang

Thanh tân yểu điệu dịu dàng tốt thay

Kim chúng đẳng nhớ ngày kị tiệc

Đôi mươi tròn ngũ nguyệt tháng năm

Tâm thành tấu khúc ca văn

Nguyện xin tiên chúa lai lâm độ trì

 

Tâm kính lễ tâu quỳ trước án

Nguyện xin Chầu lai giáng từ trung

Ban ân tiếp lộc cho đồng

Khuông phù đệ tử hưng long thọ trường

 

Phongthuytuvibanner
Banner Trong
Từ khóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *