Văn Cô Bảy Tiên La

VĂN CÔ BẢY TIÊN LA

Tháng bảy trảy hội tiên la

Nhớ ngày hội lễ tiên la con về

Dù cho công việc bộn bề

Mồng mười con rước cô về dâng hương

Cô bảy giá ngự tiên la

Là tiên giáng thế mở đường cứu dân

Âm phù cô hầu cân Mẫu tiên la

Mẫu cùng trưng trắc dẹp quân bạo tàn

Anh linh dẹp giặc đã tan đã tan

Chữa lành dịch tả cứu người binh lính

Thương dân cô bảy hiên hình

Ác sát xiêm trắng hiển linh cứu đời

Xưa kia hầu cận mẫu tiên la

Phù đời cứu thế tế độ trần gian

Biển khơi cho tới non ngàn

Ra tay cứu độ trần gian

Khổ đau cô đã chở che

Tâm tành khấn vái cô nghe cô fù

Ơn cô ghi nhớ ngàn thu

Giang sơn ghi nhớ kẻ thù khiếp kinh

Phép tiên biến hoá tài tình

Bao lần cứu giúp giáng sinh cõi trần

Cô bảy cứu nước độ dân

Bách gia trăm họ xa gần ơn sâu

Bể dâu biến đổi mặc dầu

Uy linh cô bảy nơi đâu cũng thờ.

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *