Văn Cửu trùng thánh Mẫu

CỬU TRÙNG THÁNH MẪU VĂN

********
Vận bốn mùa âm dương tuyết thảo
Lòng chí thành bái đảo cầu bình an
Dâng trà quả thực dâng lên
Lòng tin thỉnh đức chúa tiên mẫu cửu trùng

Ngự cung trung lầu son chính vị
Ở trên trời ngự trị 4 phương
Lòng chúa trong sáng như gương
Thần thông biến hóa sửa sang cõi đời

Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Hình dung yểu điệu miệng cười như hoa
Lưng ong tóc phượng rà rà
Áo sông hương xạ hài hoa chân dày
Cửu trùng ngự 9 tầng mây
Quản cai các bộ tiên nay thượng đình

Có phen mẫu mặc áo xanh
Ngự chơi đồng điệu đàn tranh quyến trần
Dập dìu hầu hạ như trăm
Kẻ nâng túi vóc người cầm trùng sông
Áo xanh thay đổi áo hồng
Cõi lam chính ngự ngai rồng chúa tiên

Tay đeo trăm chuỗi hạt vàng
Cười hoa nở đáng trăm ngàn lời
Ngự thôi chúa mới ban ra
Quạt ngà ngự tới tây cung
Quản cai các bộ tiên phi
Có bát thanh thủy tẩy trần bụi bay
Chúa liền ngự tới một khi
Màn mây chương phú khắp kỳ chan tay
Người hầu sửa túi nâng khăn
Hương hoa phấn sáp đầy ngăn hột vàng
Lược ngà chúa lấy chải đầu
Áo vàng chúa mặc quạt ngà cầm tay
Cờ vàng phất phơ như bay
Xe loan giá ngự ngự dày trong cung
Thấy người hạ giới có long
Nén hương thấu đến cửu trùng thiên thai

Chúa về lai láng điện đây
Độ cho đệ tử đời đời vinh hoa
Ngày hôm nay họ Nguyễn long thành
Tờ vàng cánh sớ tấu quỳ dâng lên
Chúa về ban lộc ban tài
Cho con mạnh khỏe hàng ngày làm ra
Của phật vô số hằng hà
Tiền thì như biển của là như non
Đền thờ chúa ngự một khi
Đèn trời đuốc biển soi đường con đi
Ngàn thu hương khói phụng thờ
Dấu thiêng còn để ngàn năm lưu truyền
Đền thờ chúa ngự thần tiên
Long xà hổ phục đôi bên chầu vào
Cây cao cành lá tốt xanh
Hoa sai quả kết nở thành gốc môn
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Sở nguyện chúa cho như ý sở cầu được tong tâm
Chúa về giáng phúc trừ tai
Độ cho các ghế lộc tài đề đa
Độ cho phú quý vinh hoa
Độ cho đệ tử khang ninh thọ trường
Lại độ cho trong cửa trong nhà
Nhà nào lộc ấy phúc thì an khang
Chúa độ cho đi chín về mười
Đi tươi về tốt như người tài hoa
Độ cho buôn bán gần xa
Độ cho tài lộc như hoa trên cành
Ban tài ban phúc ban nhân
Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *