Văn Mẫu Đệ nhị

Mẫu Thượng Ngàn

Tác giả: Phạm Văn Kiêm

Anh linh hiển hách Chúa Sơn Trang
Cai quản Ba mươi sáu cửa ngàn
Lúc ngự lầu son cùng phủ tía
Khi chơi núi ngọc với non vàng
Gươm thiêng một lưỡi ra oai phép
Loài giặc Liễu Thăng phút phá tan
Thái Tổ Lê triều ban sắc tặng
Danh thơm lừng lẫy khắp Nam Bang
* * *
Hương một triện lòng thành dâng tiến
Khói ngạt ngào thấu đến Cửu Thiên
Thỉnh mời Lê Mại Chúa Tiên
Núi Dùm – Chúa ngự trấn miền Tuyên Quang
Đức Chúa Ngàn con vua Đế Thích
Giáng sinh vào quý tộc Lê Gia
Năm Thân, mồng Hai, tháng Ba
Định sinh Tiên Chúa khai hoa Dần thì
Vẻ nhan sắc phương phi yểu điệu
Nét dịu dàng dương liễu tốt tươi
Dung nghi vốn sẵn tư trời
Môi son, má phấn, miệng cười nở hoa
Mái tóc phượng, da ngà điểm tuyết
Đôi mày ngài vẻ nguyệt tô son
Càng nhìn càng thắm càng ròn
Cổ cao ba ngấn mặt tròn khuôn trăng
Tay tháp bút, hàm răng ngọc thạch
Tai hoãn vàng hổ phách kim cương
Quần chân áo chít khác thường
Chân đi hải sảo tựa nhưòng khai hoa
Đầu nón chiêng, lẵng hoa hầu quẩy
Lưng đai xanh, bồ đẩy dao quai
Trên đầu lược giắt trâm cài
Xí xô xí xố nói lời Sơn Trang
Ba mươi sáu Tiên nàng bộ chúng
Bảy mươi hai Sơn lũng các lang
Tiếng Kinh, tiếng Mán, tiếng Mường
Tiếng châu Quan Hỏa khác người trần gian
Thoi bán nguyệt hò khoan đủng đỉnh
Đàn ngũ âm tang tính tình tang
Buồm dươngbẻ lái hò khoan
Chèo vào Bát Cảnh, chèo sang Ngũ Hồ
Chèo khắp hết sông Ngô, bể Sở
Lại chèo vào Bát Cảnh Thiên Thai
Chèo vào cho tới Bồng Lai
Chơi hồ Ba Bể – Mười hai cửa ngàn
Rừng hòe quế, rừng lan, rừng cúc
Rừng bạch mai, rừng trúc, rừng thông
Non cao uốn lượn khúc rồng
Bốn bề điệp điệp, trùng trùng nhấp nhô
Cảnh thiên tạo như tô, như vẽ
Đền ỷ La mọi vẻ mọi xinh
Tam Cờ gió mát trăng thanh
Dạo chơi vườn quýt tốt xanh rườm rà
Cảnh Rừng Cấm trăm hoa đua nở
Miếu Đồng Tiền cảnh ngự càng vui
Mỏ Than – Chúa ngự trên đồi
Cây Xanh mắc võng thú vui ra vào
Nước chảy ra minh đường tụ thủy
Đền Móc Giằng tú khí chung linh
Thấp cao vạn tượng thiên hình
Thượng cầm – hạ thú, sơn tinh mọi loài
Bầy điểu thú: hươu, nai, hổ, báo
Đủ muôn loài: sà giảo, sài lang
Chim kêu, phượng hót trên ngàn
Suối reo nước bạc, cá vàng chầu lên
Đứng đôi bên: lân rờn, phượng múa
Sắp hai hàng chầu Chúa Sơn Trang
Khi chơi Cung Cấm – Quảng Hàn
Hà Giang, Bắc Mục tòa vàng thảnh thơi
Có phen chơi Thanh Sơn – Bích Động
Lệnh truyền đòi các chúng Sơn Tinh
Ngắm trăng sơn thủy hữu tình
Khen ai khéo đúc, họa hình thiên nhiên
Đức Thánh Mẫu – Chúa Tiên hiển hiện
Đền ỷ La cung điện nguy nga
Đồng Đăng ao cá quê nhà
Đông Cuông – Tuần Quán, Bảo Hà miếu thiêng
Hiển Thánh tích lưu truyền vạn đại
Sắc phong tặng: “Lê Mại Đại Vương”
Thông minh chính trực lạ thường
Ra tay sát quỷ, bốn phương thái hòa
Khắp trong nước: trẻ, già, lớn, bé
Đội ơn Người mạnh khỏe, sống lâu
Muôn dân lễ bái đảo cầu
Sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm.

 

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *