Văn ông Hoàng Bẩy

VĂN HOÀNG BẨY BẢO HÀ

Gió Nam thoảng hương bay ngào ngạt
Bóng ác tà đã gác non Tây
Trăng in mặt nước vơi đầy
Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền
Quan Hoàng Bảy trần miền Bắc địa
Hợp binh hùng lục thuỷ thao giang
Quân cơ mưu lược luận bàn
Doanh trung thường có hai hoàng vào ra
Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị
Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Đôi
Can qua dâu bể biến dời
Anh hùng xưa đã ra người cung tiên
Nhớ công đức lập đền phụng sự
Thổ,Mán ,Nùng tiên nữ dâng hoa
Thú vui điếu khách bàn trà
Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông
Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp
Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca
Nhắn ai lên đất Bảo Hà
Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên
Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích
Quan Bảo Hà thực đích trung quân
Sinh thời làm tướng trung thần
Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn
Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết
Thử ra tài cho biết oai danh
Bao phen lẫm liệt tung hoành
Định an xã tắc đề binh cõi ngoài
Đất Lào Cai là nơi dụng võ
Quyết ra tay đội ngũ tiến công
Biên cương súng nổ đùng đùng
Sa trường sương núi máu sông chẳng nề
Đem quân về Thất Khê phòng thủ
Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên
Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần
Bỗng một trận sầu vân ám kết
Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam
Vui cùng nước biếc trăng ngàn
Tốt tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu
Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn
Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh
Từ bi cải dữ làm lành
Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấm đồng
Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
Ai khẩn cầu tế độ can qua
Hoàng về trắc giáng điện toà
Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.


Cờn:
Gương núi ngọc i a quanh đền chim hót
Trước sân đền trúc mọc thấp cao, giữa đêm thanh ông ngắm cảnh chơi vườn đào i i i
Đêm thanh ngắm cảnh vườn đào
Vầng trăng văng vẳng tuyết ba sao giữa trời
Đền Bảo Hà là nơi thánh tích i i i
Ông Bảy Hoàng thực đích trung quân
Sinh thời ông làm tướng trung thần i i i

Thơ:
Tuyết trắng trăng trong hoa thơm gió mát
Mượn khúc cung đàn câu hát gợi hồn thơ
Như hương xưa tuyết cũ mây mờ
Trí bay bống tấm thân vàng không nghĩ tới
Trong vũ trụ rộng không thế giới
Giấc mơ màng chốn ấy bồng lai
Cảnh thu nhàn tùng, cúc, trúc, mai
Nơi tỉnh tịch thú riêng người thiết thú
Nâng chén rượu ngâm câu thơ cổ
Phải chăng hồn Lỹ Đỗ còn đây
Gió hiu hiu ngọn cỏ cành cây
Nâng tiếc hạc đuổi tầng mây đưa tiễn hạc
Ông Bảy là con vua Thượng Đế đức vua cha
Ông dáng tại Sơn Lâm chấn Bảo Hà
Vẻ mặt đường đường tươi nét ngọc
Dung nhi tươi tốt khác nào hoa
Khi vui cung kiếm, khi đèn sách
Nhã thú nhã viên lúc ẩm trà, say phú say thơ
Ông Hoàng Bảy người ngồi say hơi thuốc
Ông say nợ tang bồng tỉnh lại say
Hoàng nhắn ai lên đất Bảo Hà

Thơ tổ tôm:
Nay cảnh thanh nhàn ông ngồi giá ngự
Ngự về đồng ông lại dự hội tổ tôm
Màn hoa chắn gió đông nồm, tiên rồng bóng quế chiều hôm ông đánh bài
Bóng Ông Bảy ngồi khoan thai cách điệu, trên sập công đồng các ghế trải chiếu thông
Hương sông gấm vóc áo quần, dang tay châu báu, ông lấy kim ngân để đánh bài
Tiến tư khố, tam khôi nhất kính tứ thập hồng, bạch định chi chi
Tôm lèo bách thủ gà lỳ, bí tứ xuyên lục đức gò Hoàng cũng chơi
Xoay bài chuyển giữa nhạc âm, dung xênh hạc cũ thoảng cũng vượt qua, lên thiên đình vui cùng tiên nữ, về trần gian cùng dự phi cung
Bạch thủ ù chi mới hội đầu, bát thông bạch thủ ù chi, hai lèo tám đỏ lại thêm cả chì
Các cô tiên nàng, mừng rõ hò reo, hội sau lại thông bách định có cả chì, có cả tôm.
Có đĩa vàng, bát ngọc bày ra, bạn tiên trải chiếu bày ra tức thời
Người phàm tâm tả hữu hồ lỳ, ngự vui sóc đĩa bốn bề các ghế xốn xang
Nghe tiếng tiền trong đĩa rào rào, ông Bảy bán chẵn có ghế nào dám vào cân
Ông thương họ trần thì ông cho phúc, cho phần, mở ra lại sấp mười phân có vẹn mười
Một quan giam lại thành hai, ván sau gấp bốn ông Bảy thắng hoài như chơi
Người trần gian khát nước tứ tung, rủ nhau đánh chẵn lẻ ở trên mặt bàn
Tiền tiền, bạc bạc dư muôn, biết đâu lúc đen đỏ thiệt hơn thế nào
Bỗng cơn đen như gió thổi ào ào, năm canh ông Hoàng Bảy chút hết cả kho ngân hàng vào cho cung văn
Thập nhị tiên đàn lạy ông Bảy sai, thập nhị các cố tiên nàng, nghênh đón rước ông Bảy về Bảo Hà tôi tấu đối việc quan.

 

Văn đánh bài:
Cảnh non bồng tiên ông giá ngự
Giá về đồng ngự hội tổ tôm
Màn hoa chắn gió đông nồm
Thiên rồng bóng quê chiều hôm đánh bài
Tiên tứ cố tam khôi nhất kính
Tứ thập hồng bạch định chi chi
Tôm lèo bạch thủ gà lì
Bí tứ xuyên lục nước gò cũng chơi
Ngã giá chia bài các bạn tiên
Xuống hai dịch một ghế nào dám chơi
Cây thất văn đen xạm đen xì
Cùng cây tam sách cho vào bí tôm
Bạch thủ ù chi mới hội đầu
Hai lèo tám đỏ lại thêm cả chì
Các cô tiên nàng mừng rỡ hò reo
Hội sau thông bạch định có cả chì cả tôm
Tiền tiền bạc bạc dư muôn
Biết đầu đen đỏ thiệt hơn thế nào
Cơn đen như gió thổi ào
Tiền trần trút sạch cả vào ghế cho ông
Thập nhị tiên nàng
Ông Bảy hành sai thập nhị các cô tiên nàng
Cô nào việc đấy sửa sang đi theo hầu
Cô cả pha nước trà tàu
Ông Bảy vừa ý gật đầu ban khen
Cô nàng đòi dâng bộ khai đèn
Xe ngà, điện sứ móc tiên cũng bằng vàng
Cô nàng ba Dâng hộp thuốc ngang
Thế là hợp ý ông Bảy Hoàng trên đất sơn lâm
Cô nàng tư đốt đỉnh nhanh trầm
Ngọn đèn khêu tỏ tay cô cầm móc tiên
Cô nàng năm: Dâng hộp bánh nguyên
Kẹo sìu thuốc cống cảnh tiên ai bì
Cô nàng sáu: Tính nết nhu mì
Dáng ông một con ngựa xám để ông đi chấm đồng
Cô nàng bảy: Nảy khúc đàn thông
Đêm ngày hầu trong cung ông Bảo Hà
Cô nàng tám: dâng chiếc quạt ngà
Đôi tay yểu điệu, thật là khéo thay
Cô nàng chín yểu điệu ai tày
Hai tay dâng một đôi giày hầu ông
Cô nàng mười: Thắt đáy lưng ong
Canh ba giờ Tý cầm chiếc đèn lồng cô bước ra
Cô mười một: Quạt nước pha trà
Ấm tiên bình ngọc đôi tay ngà cô dâng lên
Cô mười hai: Mua lượn xinh tiền
Mười hai các cô tố nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng
Bát vạn hùng binh lệnh ông Bảy truyền
Bát vạn hùng binh kiệu vàng đón rước
Ông về Bảo Hà tấu đối việc quan.

 

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *