Văn ông Hoàng Mười

VĂN HOÀNG MƯỜI

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh
Nghệ An có Đức Thánh Minh ra đời
Gươm thiêng chống đất chỉ trời
Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung
Thanh xuân một đấng anh hùng
Tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam
Hai vai nặng gánh cương thường
Sông Lam sóng cả, buồm dương một chèo
Dựng nền đức Thuấn, nhân Nghiêu
Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi
Khi Bích Động, lúc Bồng Lai
Non nhân nước trí mọi nơi ra vào
Cỏ hoa hớn hở đón chào
Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai
Trời Nam có Đứe Hoàng Mười
Phong tư nhất mực tuyệt vời không hai
Nền chí dũng bậc thiên tài
Văn thao – võ lược, tư trời thông minh
Tiêu dao di dưỡng tính tình
Thơ tiên một túi, Phật kinh trăm tờ
Khi phong nguyệt lúc bi từ
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong
Khi Thiếu Lĩnh, lúc non Bồng
Cành cây mắc võng, lòng sông thả thuyền
Người thành thị khách lâm tuyền
Nam thanh – nữ tú mình quyền bóng sang
Phong quang đẹp ý Đức Hoàng
Khác nào Thu cúc – Xuân lan tới tuần
Xiết bao bể ái nguồn ân
Ban tài, tiếp lộc, thi nhân, thi từ
Các đằng thuận gió xuân đưa
Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu
Năm ba đồng tử theo hầu
Trâm hoa cài tóc, nhiễu tàu vắt vai
Phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi
Dâng câu thiên bảo chúc lời huệ phong
Trần duyên chưa chút được lòng
Đường mây sớm trở xe hồng Thượng Thiên
Nghê thường hội nghị Quần Tiên
Nghe tin Người đến thiên duyên chạnh lòng
Năm mây hội yến trùng phùng
Xin người soi tỏ tấc lòng gió trăng
Cầu Ô muốn bắc sông Ngân
Ngồi trong cung Quảng đêm xuân mơ mường
Bóng trăng soi tỏ canh trường
Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người
Thủy tiên dìu dặt đón mời
Bấy lâu khao khát đầy vơi sao đành
Bể đào lên tới ngàn xanh
Đường tiên cảnh cũ nặng tình nước non
Trúc xinh, cô Quế cũng giòn
Phù dung yểu điệu, mẫu đơn não nùng
Ngày ngày lên núi ngóng trông
Đỏ hai khóe hạnh đợi mong Đức Hoàng
Nhớ xưa hẹn ngọc thề vàng
Mừng ngày thấy mặt Đức Hoàng tới nơi
Lên núi rồi lại xuống đồi
Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ
Vào rừng hái lá đề thơ
Cậy đôi cánh nhạn tin đưa tới Người
Cõi trần mở tiệc mừng vui
Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh
Rượu đào kính chúc Thánh minh
Phong hoa, tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương
Ngẫm câu thế sự vô thường
Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần
Vắng người vắng cả mùa Xuân
Nhớ người vì nước, vì dân, vì đời
Thế gian nhớ miệng Hoàng cười
Nhớ khăn Hoàng chít, nhớ lời truyền ban
Khi Phố Cát, lúc Đồi Ngang
Nón kinh vó ngựa, dặm ngàn tiêu dao
Đường đường cung kiếm anh hào
Túi thơ, bầu rượu sớm chiều sênh sang
Hèo hoa chảy hội Tiên Hương
Chấm đồng, nhận lính khắp miền Đông – Tây
Khi nương gió lúc cưỡi mây
Khi rung cánh ngọc, khi lay chuông vàng
Hoàng về gối xếp ai mang
Hèo hoa ai vác, ngựa Hoàng ai trông
Lệnh truyền Cô Quế, Cô Hồng
Hèo hoa, gối xếp đèn lồng tay mang
Lan Lan, Huệ Huệ xếp hàng
Gióng yên, dắt ngựa lên đàng vân du
Thuyền rồng thấp thoáng chèo đua
Bạn Tiên bẻ lái rước Hoàng về Nghệ An.

 

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *